• E mërkurë / Mar-22 04:47
  • Kontakt
Lajmet Flash
  • WWW.RTVALDI.COM

Kongresistët amerikan kërkojnë themelimin e Asociacionit të Komunave shqiptare në jug të Serbisë

Kongresistët amerikan kërkojnë themelimin e Asociacionit të Komunave shqiptare në jug të Serbisë

Nxënësi Ajan Hajrullahu nga Sh.F. ''Ibrahim Kelemendi'' në Preshevë, zë vendin e parë në garat regjionale në Kimi për klasën e VIII-të

Nxënësi Ajan Hajrullahu nga Sh.F. ''Ibrahim Kelemendi'' në Preshevë, zë vendin e parë në garat regjionale në Kimi për klasën e VIII-të

Ftesë për pjesëtarët e pakicës kombëtare shqiptare në prezentimin e procedurës së zgjedhjes të anëtarëve të KKSH-së

Ftesë për pjesëtarët e pakicës kombëtare shqiptare në prezentimin e procedurës së zgjedhjes të anëtarëve të KKSH-së

Përfaqësuesit politikë shqiptar të Luginës me deklaratë të përbashkët, kërkojnë të drejta të barabarta siç parashihen për serbët në planin evropian

Përfaqësuesit politikë shqiptar të Luginës me deklaratë të përbashkët, kërkojnë të drejta të barabarta siç parashihen për serbët në planin evropian

Filloi tri dekada më parë si biznes familjar, sot ‘Floil’ është fabrika e vetme për përpunimin e vajit në Kosovë

Filloi tri dekada më parë si biznes familjar, sot ‘Floil’ është fabrika e vetme për përpunimin e vajit në Kosovë

Lajmet e fundit