12 persona pozitiv me Covid19 në komunën e Preshevës gjatë ditës së sotme (27.11.2020)

12 persona pozitiv me Covid19 në komunën e Preshevës gjatë ditës së sotme (27.11.2020)

CoVID ambulanca 27.11.2020 – 12 pozitiv

76 pacientë janë paraqitur për kontrollë (50 pacient në kontrollin e parë), 13 pacientëve iu është bërë RTG mushkërive, 2 pacient janë testuar me PCR test

12 pozitiv nga 43 pacient sa janë testuar me Antigen Covid test – (mosha: 1968, 2000, 1997, 1945, 1978, 1997, 1982, 1949, 1985, 2004, 1972, /2002), 31 negativ

0 pacient pozitiv nga PCR testet e dërguara më herët, negativ 1

Nuk ka hospitalizime