Këshilltarja e Kuvendit të Preshevës nga APN dënohet për konflikt interesi, lidhte kontrata me komunën (DOKUMENT)

Këshilltarja e Kuvendit të Preshevës nga APN dënohet për konflikt interesi, lidhte kontrata me komunën (DOKUMENT)

Për shkak se ajo ishte në të njëjtën kohë këshilltare e Kuvendit të Preshevës dhe lidhi disa kontrata me Komunën e Preshevës, në bazë të të cilave ajo mori pjesë në prokurimin publik dhe përcaktimin e statusit të refugjatëve dhe personave të zhvendosur, Agjensia Kundër Korrupsionit përcaktoi që këshilltarja A.B ishte në konflikt interesi dhe si rezultat, asaj iu dha masa e shpalljes publike të vendimit për shkelje të ligjit, shkruan Juzne Vesti.

Sipas Juzne Vesti, këshilltarja A.B është këshilltare e partisë qeverisëse në Preshevë, Alternativa për Ndryshim në Kryetarin të Komunës së Preshevës, Shqiprim Arifi.

Sipas vendimit të Agjencisë deri sa ushtronte funksionin publik si këshilltare në Kuvend, në shkurt dhe shtator 2018, A.B nënshkroi dy kontrata të përkohshme pune me Komunën e Preshevës, sipas së cilës detyra e saj ishte të analizonte situatën dhe nevojat E ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, zhvillimi i planit të investimeve kapitale për vitin 2018, zhvillimi i bazave të të dhënave të institucioneve zhvillimore, plani dhe zbatimi i procedurave të prokurimit publik dhe mbledhja e ofertave në bashkëpunim me Komisionin e Prokurimit Publik.

Subjekti i kontratës, të cilën ajo nënshkroi në Mars 2019, ishte regjistrimi, mbledhja, përcaktimi i statusit të refugjatëve dhe personave të zhvendosur në bashkëpunim me Komisariatin për Refugjatë të Republikës së Serbisë.

Për secilën kontratë të lidhur për periudhën 6 muajore, A.B merrte një shumë prej 48,000 dinarë.

Gazetarët e Juzne Vesti provuan të kontaktojnë me Këshilltaren A.B, por ajo deri më tani ka heshtur për vendimin e Agjencisë.