Agjensioni për Zhvillim në Preshevë organizon konferencë “INVESTO NË VENDLINDJE” (VIDEO)

Agjensioni për Zhvillim në Preshevë organizon konferencë “INVESTO NË VENDLINDJE” (VIDEO)

Më 27 Korrik 2019 nga ora 14:00 ne objektine Shtepise se Kultures do të organizohet Konferenca

“INVESTO NË VENDLINDJE”
ku do të jenë të ftuar:
-Bizneset lokale
-Vëllezërit dhe motrat nga Diaspora-Bizneset nga Diaspora
si dhe krerët e Institucioneve Lokale në Luginën e Preshevës.
Temat që do të diskutohen
1.Potenciali lokal zhvillimorë në Bujqësi dhe Blektori dhe ndihma që kanë nevojë këta dy sektorë për zhvillim.
2.Potenciali i Ndërmarrjeve prodhuese Lokale dhe ndihma që ka nevojë ky sektorë për zhvillim.
3.Ndihma që mundet me ofru Diaspora për zvoglimin e papunsisë në Luginën e Preshevës
4.Cilat janë mundësitë e Shkollave të Mesme për ndihmën e nismave potenciale të projekteve të përbashkëta të Bizneseve Lokale me ato nga Diaspora si dhe
5.Cilat janë mundësitë e Pushtetit Lokal për ndihmën e nismave potenciale të projekteve të përbashkëta të Bizneseve Lokale me ato nga Diaspora
Lugina e Preshevës ka nevojë të ngrisë nivelin e Koordinimit të të gjithë faktorëve zhvillimorë ekonomik,gjë që direkt kish me ndiku në rënien e emigrimit të rinjëve nga Lugina e Preshevës.