Komuna e Preshevës për 3 javë harxhojnë rreth 2000 euro për dreka dhe darka në një restaurant në Preshevë(Dokument)

Komuna e Preshevës për 3 javë harxhojnë rreth 2000 euro për dreka dhe darka në një restaurant në Preshevë(Dokument)

Nga ekstrakti i marrë në shërbimin e administratës komunale, me kërkesën e këshilltarit të PVD-së Rinor Krasniqi,shohim se për 3 javë, vetëm në një restorant të Preshevës nga buxheti komunal janë harxhuar 196.740,oo dinarë apo afër  2.000 Euro për ushqim.