Të dielën në Shtëpinë e Shëndetit në Preshevë do të kryhen kontrolla mjeksore preventive për qytetarët me dhe pa librezë shëndetësore.

Të dielën në Shtëpinë e Shëndetit në Preshevë do të kryhen kontrolla mjeksore preventive për qytetarët me dhe pa librezë shëndetësore.

Të dielën, më 26 maj 2024, nga ora 08:00 deri në ora 17:00, në Shtëpinë e Shëndetit në Preshevë do të kryhen kontrolla mjeksore preventive për qytetarët me dhe pa librezë shëndetësore.

Përsa i përket kontrollave specialistike, këtë herë në fokus është popullata pediatrike, fëmijët dhe nxënësit e shkollës, të cilët kanë mundësi të kryejn kontrolla nga një specialist i fiziatrisë. Kontrollat do të kryhen nga mjekët e specializuar të mjekësisë fizikale nga dr.spec. Goran Nedeljkoviq - mjek nga banja e Bujanovcës dhe Dr. spec. Srdjan Matic - mjek nga Qendra Klinike e Leskovcit.

Për popullatën e rritur, do të jetë e mundur të bëhet kontrolla nga një pneumoftiziolog (radiografi të mushkërive, pasqyra e gjakut dhe presionit të gjakut) dhe për popullatën mbi 50 vjeç që kanë një status duhanpirjeje më shumë se 30 vjet, rentgeni i mushkërive do të jetë i detyrueshëm si pjesë e këtyre kontrollave parandaluese.

Kontrollat bëhen nga një internist dhe pulmolog.

Të dielën gjithashtu do të mundësohet kryerja e analizave laboratorike: hormonet tiroide FT4, FT3, TSH, tumor marker për popullatën mashkullore PSA.

U nedelju 26. maja 2024. godine, od 8 do 17 časova, u Domu zdravlja Preševo biće omogućeni preventivni pregledi za građanstvo sa i bez zdravstvene knjižice.

Od specijalističkih pregleda ovoga puta akcenat je na prevenciji pa su u fokusu pedijatrijska populacija, deca i školarci kojima je omogućen pregled specijaliste fizijatrije. Pregledi će obaviti doktori specijalisti fizikalne medicine dr.spec. Nedeljković Goran-lekar iz Bujanovačke banje i dr.spec. Srdjan Matić-lekar iz Klinički centar Leskovac.

Za odraslog stanovništva biće omogućen pregled kod pneumoftiziologa uz RTG pluća , krvna slika I merenje pritisaka, a za popuilaciju iznad 50 godina života koja ima znatan pušački staž preko 30 god.RTG snimak pluća će biti obavezan u sklopu ovih preventivnih pregleda.

Preglede radi internista I pulmolog.

U nedelju će biti moguće uraditi i laboratorijske analize: hormoni štitaste žlezde FT4, FT3, TSH, tumor marker za mušku populaciju PSA.