Çështja e shqiptarëve dhe shqetësimet e tyre tragjike në tri krahina: PRESHEVË, BUJANOCË, MEDVEGJË

Çështja e shqiptarëve dhe shqetësimet e tyre tragjike në tri krahina: PRESHEVË, BUJANOCË, MEDVEGJË

Autor: Beqir Ismaili

Botuar dhe publikuar në vitin 2001, Kajro

Një studim që tregon se çështja e tri krahinave, PRESHEVË, BUJANOC dhe MEDVEGJË, meriton vëmendje nga institucionet dhe palët e interesuara në shoqërinë ndërkombëtare, meqenëse kjo çështje është shumë e rrezikshmë dhe mund të shkaktojë përsëri një tragjedi tjetër në Ballkan. 

Pas tragjedisë së Kosovës, masakrave, arrestimeve vrasjeve të mijëra njerëzve të pafajshëm, banorët e këtyre tri krahinave PRESHEVË, BUJANOC dhe MEDVEGJË, ende janë nën dhunën dhe terrorin serb, si dhe janë pjesë e një qeverie  e cila nuk njeh  të drejtat e tyre. 

Autori këtë çështje e trajton me përpikmëri dhe duke i përfshirë të gjitha aspektet që duhet trajtuar për këtë rajon, gjë që më vonë ky argumentim dhe kjo analizë e bën librin më të vlefshëm.