NP Moravica nesër nuk do të grumbulloj mbeturinat në Çukarkë dhe st.Hekurudhorë

NP Moravica nesër nuk do të grumbulloj mbeturinat në Çukarkë dhe st.Hekurudhorë

Njoftohen banorët e qytetit të Preshevës, të Stacion Hekurudhor dhe ata të fshatit Çukarkë se neser ditë e enjte NP Moravica nuk do të mundë të bëj grumbullimin e mbeturinave!

Të dashur qytetarë ashtu si në secilën ndërmarje edhe në NP Moravica vozitësit duhet ti nënshtrohen kontrollimit mjekësor periodikë, ky përpos që është një obligim ligjorë është edhe obligim njerzorë!

Vozitësit e NP Moravica nuk e kanë të kryer këtë kontrollim edhe pse disa nga ata do të duhej ta kishin bër qysh në muajin januar të këtijë viti!

Për këtë arsyeje mbeturinat të cilat do të duhej të mblidhen nesër ditë e enjte, do të mblidhen ditën e diellë, kurse rruga kryesore do të mblidhet si zakonishtë!


Luten qytetarët për mirëkuptimë!